:: دوره 5، شماره 8 و 9 - ( 9-1393 ) ::
جلد 5 شماره 8 و 9 صفحات 83-89 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ابعاد سبک زندگی سلامت محور در ساکنین شهر شوشتر
چکیده:   (969 مشاهده)

زمینه و هدف: امروزه در جامعه جهانی بررسی رفتارهای افراد به‌ویژه رفتارهای بهداشتی و سبک زندگی آنان امری ضروری است و سبک زندگی سلامت محور به الگوهای جمعی تأثیرگذار رفتار و تضمین‌کننده سلامت افراد مربوط می‌شود. هدف این مطالعه تعیین ابعاد سبک زندگی سلامت محور ساکنین شهر شوشتر می‌باشد‌.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. نمونه‌های پژوهش 321 نفر از ساکنین 15 تا 64 ساله شهر شوشتر بوده و به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای بر حسب مناطق شهری انتخاب گردیدند. داده‌ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری شدند. اعتبار ابزار از طریق اعتبار محتوی با پایایی بالا 97/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS  نسخه 18 و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک راهه و پیگیری دانکن استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد سبک زندگی افراد مورد پژوهش در 2/30 درصد موارد نامطلوب، 3/43 درصد متوسط و 5/26 درصد مطلوب بوده است و بین سن، سطح تحصیلات و اندازه قد با سبک زندگی سلامت محور رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین وزن و تعداد اعضای خانواده با سبک زندگی سلامت محور رابطه منفی وجود دارد و با افزایش ســن، میزان تحصیلات و قــد  افراد، بعد تغذیه سبک زندگی سلامت محور بهتر شده و افزایش وزن و تعداد اعضای خانواده منجر به کاهش بعد تغذیه سبک زندگی سلامت محور شده است.

نتیجه‌گیری: با افزایش سن و تحصیلات افراد، وضعیت سبک زندگی سلامت محور بهبود و با افزایش وزن و تعداد اعضای خانواده، وضعیت سبک زندگی سلامت محور افراد کاهش یافته است‌.

واژه‌های کلیدی: سبک زندگی سلامت محور، ابعاد، ساکنین شهر شوشتر
متن کامل [PDF 135 kb]   (370 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۳/۱۷


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 8 و 9 - ( 9-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها